Nowruz haly

Muhammet-balkan hojalyk jemgyýetiniň öndürýän "Nowruz" halylary


Ofis

Muhammet-Balkan HJ
Türkmenistan, ş.Aşgabat, Atatürk köçesi, 82
Berkarar
Tel: (993 12) 46-86-02, (993 12) 46-86-01
Faks: (993 12) 46-86-03
E-mail: info@muhammet-balkan.com

Dukan

Türkmenistan, ş.Aşgabat, 2127(G.Gulyýew) köçesiniň ugrunda edara we söwda maksatly
№ 88-nji Nowruz haly dükany

Zawod

Türkmenstanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň senagat zolagynda ýerleşýän № 196 ünümçilik ýeri

Teklipleriňizi ýazyň

Biz sizden gelýän hatlara garaşýarys